Injection chelation

Injection chelation ล้างสารพิษ โลหะหนัก ทำลายเมือกตามผนังหลอดเลือด กำจัดอะนุมูลอิสระ

Posted 2021-01-23

Injection chelation

Injection chelation

ล้างสารพิษ
โลหะหนัก
ทำลายเมือกตามผนังหลอดเลือด
กำจัดอะนุมูลอิสระ
ทำให้เซลล์ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย
ราคา 3,500 /ต่อครั้ง

- บริการอื่นๆ

Live Chat